Name:

komentarze:

17.10.2012, 09:43
TRkeBsScrKlrkMmj
kRZYSIEK pisze:Mam mały komenadtarz co do wyboadrf3w , Otf3ż nie jestem fanem demoadkraadcji ale rizomuem,że wiekadszość dzienadniadkaadrzy szaadnuje ustrf3j demoadkraadtyczny ia0rządy prawa dlaadtego nie rozuadmiem pewadnej dwoadistoadści za0jedadnej strony wychwaadlają demoadkraadcję aa0z druadgiej uwaadżają za bezadsenadsowne debaty wszystadkich kanaddyaddaadtf3w, ktf3adrzy speładnili foradmalne wymaadgaadnia, ktf3re okreadśla ustawa. Jakim praadwem wybieadrają sobie kanaddyaddaadtf3w do dysadkuadsji bo co sonaddaże pokaadzują to aa0to, co to ma do rzeadczy to co jakiś dzienadniadkarz za0TVN mf3wi ‚że tylko dwf3ch się liczy aa0inni niech sobie idą. Proadszę mi wieadrzyć po anaadliadzie tego co widzę wa0mediach ia0co robią poliadtycy nie widzę uzaadsadadnieadnia dla twieraddzeń ‚iż Pan Komoadrowadski jest kanaddyaddaadtem poważadnym aa0np Pan Korwin-Mikke jest nieadpoadważny, ktf3ry moim zdaadniem bije na głowę wszystadkich kanaddyaddaadtf3w. Jaką logiką się kieadruje dzienadniadkarz , ktf3ry mf3wi ‚iż debata kanaddyaddaadtf3w paryadtjadnych ma sens aa0debata 10 kanaddyaddaadtf3w sensu nie ma wa0sytuadacji gdy nie wybieadramy paradtii poliadtyczadnych tylko 1a0kanaddyaddata na preadzyaddenta .Myślę ‚że media ia0poliadtycy zawłaszadczyli sobie debatę publiczną. Poziom dzienadniadkaadrzy , ktf3adrzy nie chcą dokryadwać prawdy , ktf3adrzy wciąż zagłuadszają ich rozadmf3wadcf3w mnie przeadraża ale cf3ż głos wa0puszczy .…

06.05.2009, 16:26
syrenigrod
... jej tkanini są niezwyciężeni,
nosi je cały świat!

06.05.2009, 14:15
Krystian z Białobrzegów
Czarna elka w witrynie się mieni,
to konfekcji święty znak...