Name:

komentarze:

22.09.2012, 06:36
wZBvukELsYsDcNjAMI
Я Вас приветствую на нашем форуме. Спасибо за Ваш комментарий! Очень интересный Ваш взгляд на историю, но некоторые детали Ваших взглядов могут подлежать дискуссии. Особенно, касающиеся древней Руси.Dogmat trynitarny i dgmaot chrystologiczny stanowią podstawę chrześcijańskiej wiary. Już św. Augustyn mf3wił: „zrozumieć tajemnicę Trf3jcy Świętej jest trudniej niż wyczerpać morze łyżeczką.” W historii kościoła objawienie to przedzierało się do świadomości chrześcijan z wielkim trudem. Boża Trf3jjednia była pięknie wyjaśniana przez obrazy i symbole, w kościele prawosławnym przez ikony. Rozmyślano przy tym o tajemnicy i harmonii miłości, w ktf3rej Osoby-Hipostazy pozostają do siebie w stosunku Miłujący, Miłowany i Miłość. Św. Grzegorz Teolog mf3wił: „… jest Trzech nieskończonych nieskończoną wspf3łistotnością, w ktf3rej każdy kontemplowany jest Bogiem, jak Ojciec i Syn, i Duch Święty z zachowaniem w każdym cech osoby, a Trzej, określani przez rozum - są także Bogiem; to pierwsze z powodu wspf3łistotności, a drugie z powodu jednej zasady. Nie zdążę pomyśleć o Jednym, jak oświecają mnie Trzej. Nie zdążę rozdzielić Trzech, jak wznoszę się ku Jednemu. Kiedy myślę o Jednym z Trzech, czczę Go w całości. On napełnia mf3j wzrok, a to, co jest wielkie, umyka spojrzeniu, nie mogę wyjaśnić Jego wielkości, aby temu, co pozostaje, dodać więcej. Kiedy w kontemplacji łączę Trzech, widzę jedną światłość, nie potrafiąc rozdzielić lub zmierzyć zjednoczonej światłości"."В начале создания современной России был духовный принцип "нераздельности и неслияннности", и идеологом его был Стефан Пермский." - Святого Стефана Пермского я знал только как миссионера, я его личность - я думаю - в Польше очень, очень мало известна. Trf3jca Święta ma podstawowe znaczenie w prawosławiu."Троица - это совершенно отдельные, абсолютно самостоятельные Ипостаси, Которые в то же время являются Одной Личностью."- Да! На эту тему я кое что напишу в моей следующей статье "O KILKU WYBITNYCH INTELEKTUALISTACH". И о влиянию Сергия Радонежского несколько слов там тоже уже находится! Вы сами подумайте, чтобы интересную статью написать на этом Форум. Только, чтобы Поляки пришли её обсуждать, она должна быть на польском языке.

28.07.2011, 21:53
gryna
podkręcone w duchu, cukierkowo;-) cerkiew piękna

27.07.2011, 22:43
dainty
piekna budowla!