Patroni mokotowskich ulic


Link | 15.12.09 | mok | (5)

Kto w przedwojennej Warszawie słyszał o ulicy Dąbrowskiego? Plac owszem był, Jana Henryka. Ale ulica, i to Jarosława? W życiu. Po wojnie ktoś postanowił jednak zapełnić tę lukę, odbierając jednej z najważniejszych ulic Starego Mokotowa patrona w osobie protoplasty zasłużonego dla dzielnicy rodu Szustrów, burżuja Franciszka, i zastępując go naczelnym wodzem wojsk Komuny Paryskiej. Dziś już chyba tylko w jednym miejscu ostała się tabliczka z dawną nazwą ulicy. Traf chciał, że akurat na fasadzie willi, w której mieszkał sam prezydent Starzyński.Nieco inaczej obeszła się historia z pobliską ulicą Wołoską. Jej nazwę też po wojnie zmieniono, na Komarowa (radzieckiego astronautę Władimira, choć w dzieciństwie myślałem, że to od grasujących w okolicy komarów), lecz po kolejnej zmianie ustroju szczęśliwie przywrócono jej dawne miano. Tu także zachowało się kilka nieaktualnych już latarenek adresowych. Oto jedna z nich.

facebook
flickr
budapast

indeks

2021
06
05
04
03
02
01
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

mok
och
pow
prg płd
prg płn
str mst
śró płd
śró płn
wol
żol
mix
świat

zły
neony
street


made in warsaw
© paweł kozdrowicz
pkozdrowicz@gmail.com