Name:

komentarze:

07.02.2012, 04:08
NHcjfQEowEVoKERlO
będzie tro­che trud­niej wbić lvl, ponie­waż ptkoorwi rza­dziej ata­kują. No jesz­cze zależy ile expa do lvl trzeba zdo­być ale taka walka będzie bar­dziej cie­kawa niż w mfo 2